zalo-icon
phone-icon

Báo Chính Phủ phỏng vấn TS Lê Thẩm Dương – Nghị quyết 01/NQ-CP: Trúng trọng tâm, đủ liều lượng –

Đăng ngày: 13/01/2022
Tác Giả: Công Trọng
bao chinh phu

Trao đổi với Báo Điện tử Chính phủ, chuyên gia kinh tế, TS. Lê Thẩm Dương cho biết, Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng đóng vai trò dẫn đường, đề ra định hướng để phát triển kinh tế xã hội từ 2021-2025. Trong năm 2022, để triển khai một phần trong chiến lược 5 năm đó, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 01 với 6 trọng tâm, 12 giải pháp.

Về 6 trọng tâm chỉ đạo, Nghị quyết của Chính phủ chia các trọng tâm này làm 2 nhóm, rất rõ về mặt ý đồ. Một nhóm liên quan tới tư tưởng điều hành, một nhóm liên quan đến nhiệm vụ của việc điều hành ấy.

“Trong đó, chúng ta thấy nổi bật lên rất rõ hai nhiệm vụ, thứ nhất là trụ vững trong khủng hoảng. Ở nhiệm vụ trụ vững trong khủng hoảng này, Nghị quyết nhấn mạnh đến việc ‘trụ’ COVID-19, tức là tiếp tục các giải pháp phòng, chống dịch bệnh, thứ hai là ‘trụ’ nền kinh tế để nó đứng vững”, ông Lê Thẩm Dương cho biết.

TS. Lê Thẩm Dương đánh giá, trọng tâm mà Nghị quyết đưa ra rất rõ, rất gọn, đủ liều lượng cho nguồn lực của một năm và cũng rất “trúng”. “Trúng” ở chỗ, ngoài việc trụ vững thì chúng ta có chiến lược phát triển, tức là Nghị quyết chứa đựng tầm phát triển, chứa sức bật sau khủng hoảng để yểm trợ cho năm 2023.

Xem đầy đủ: Baochinhphu.vn

Bài viết liên quan: