zalo-icon
phone-icon

Tác Giả

Nguyễn Công Trọng

CEO Công Ty Cổ Phần Phát Triển Giáo Dục PR

Ông Nguyễn Công Trọng hiện đang là CEO của Công Ty Cổ Phần Phát Triển Giáo Dục PR đơn vị quản lí Trường Doanh Nhân PR, trung tâm độc quyền tổ chức các khóa học chuyên sâu của TS Lê Thẩm Dương.

Bên cạnh đó ông cũng là trợ lý trực tiếp và duy nhất của TS Lê Thẩm Dương, người được TS Lê Thẩm Dương ủy quyền phát ngôn, giao tiếp và là đầu mối kết nối các doanh nghiệp mong muốn cộng tác các hạng mục: tư vấn, đào tạo In-house, quảng cáo của TS Lê Thẩm Dương.