2020 – 2021

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

giới thiệu

trường doanh nhân PR

Trường doanh nhân PR là đơn vị duy nhất được TS Lê Thẩm Dương phân cấp việc đào tạo; phát ngôn và yếu tố giao tiếp bạn đọc.
Trường doanh nhân PR đứng dưới pháp nhân là công ty cổ phần phát triển giáo dục PR. Chức năng chính là Đào Tạo Kinh Doanh
1- Các sản phẩm đào tạo do TS Lê Thẩm Dương thiết kế và giảng dạy trực tiếp và phân cấp cho Trường doanh nhân PR cung cấp gồm:
+ Đào tạo Quản Trịnh Kinh Doanh (Nghề kinh doanh) từ cơ bản đến chuyên sâu.
+ Chứng khoán và bất động sản.
+ Kỹ năng mềm cơ bản nhất
2- Bên cạnh đó Trường doanh nhân PR được TS Lê Thẩm Dương ủy quyền làm chức năng kết nối + ký kết các hạng mục:
+ Tư vấn doanh nghiệp
+ Nhận hợp đồng quảng cáo
+ Đào tạo inhouse

2020 - 2021

CÁC CHUỖI CHƯƠNG TRÌNH

QUẢN TRỊ KINH DOANH

Học quản trị kinh doanh để giải quyết 9 yếu tố và kết nối nó lại ===> Nghề kinh doanh. Được cô đọng bằng 12 khóa học (02 ngày 04buổi/12 tháng)

KỸ NĂNG MỀM

Thực tế cho thấy người thành đạt chỉ có 25% là do những kiến thức chuyên môn, 75% còn lại được quyết định bởi những kỹ năng mềm họ được trang bị.

CHỨNG KHOÁN

Ở góc độ doanh nghiệp, góc độ quản lý nhà nước, góc độ người dân đều phải phổ cập kiến thức về chứng khoán. Vì xã hội hiện đại bắt buộc hiểu.

BẤT ĐỘNG SẢN

Góc độ quản lý nhà nước, góc độ doanh nghiệp, góc độ người dân đều phải phổ cập kiến thức về thị trường BĐS; phân khúc BĐS; phân tích giá 1 BĐS và hiểu về nghề Môi giới BĐS.

Quản Trị Kinh Doanh​

Nội dungThời gianChuyên Gia
1. Mô hình kinh doanh & các nguyên lý 
quản trị bất biến
Hà Nội: 14 & 15/08/2021
TP.HCM: 21 & 22/08/2021
TS. Lê Thẩm Dương
ĐĂNG KÝ
2. Chiến lược kinh doanh – Xây dựng 
& vận hành
Hà Nội: 11 & 12/09/2021
TP.HCM: 18 & 19/09/2021
TS. Lê Thẩm Dương
ĐĂNG KÝ
3. Lãnh đạo và các kỹ năng lãnh đạo
Hà Nội: 09 & 10/10/2021

TP.HCM: 16 & 17/10/2021
TS. Lê Thẩm Dương
ĐĂNG KÝ
4. Xây dựng doanh nghiệp thực thi 
& Xây dựng doanh nghiệp hướng tới khách hàng
Hà Nội: 13 & 14/11/2021

TP.HCM: 20 & 21/11/2021
TS. Lê Thẩm Dương
ĐĂNG KÝ
5. Tuyển - Dùng - Giữ và Sa Thải nhân sự trong chiến lược nhân sự
Hà Nội: 11 & 12/12/2021

TP.HCM: 18 & 19/12/2021
TS. Lê Thẩm Dương
ĐĂNG KÝ
6. Tài chính dành cho lãnh đạo
Hà Nội: 08 & 09/01/2022

TP.HCM: 15 & 16/01/2022
TS. Lê Thẩm Dương
ĐĂNG KÝ
7. Marketing hiện đại: Chiến lược 
và hoạt động
Hà Nội: 19 & 20/02/2022

TP.HCM: 26 & 27/02/2022
TS. Lê Thẩm Dương
ĐĂNG KÝ
8. Bán hàng chuyên nghiệp
Hà Nội: 12 & 13/03/2022

TP.HCM: 19 & 20/03/2022
TS. Lê Thẩm Dương
ĐĂNG KÝ
9. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp: Xây dựng 
& phát triển thương hiệu doanh nghiệp
Hà Nội: 09 & 10/04/2022

TP.HCM: 16 & 17/04/2022
TS. Lê Thẩm Dương
ĐĂNG KÝ
10. Quản trị chuỗi cung ứng
Hà Nội: 14 & 15/05/2022

TP.HCM: 21 & 22/05/2022
TS. Lê Thẩm Dương
ĐĂNG KÝ
11. Quản trị rủi ro trong kinh doanh
Hà Nội: 11 & 12/06/2022

TP.HCM: 18 & 19/06/2022
TS. Lê Thẩm Dương
ĐĂNG KÝ
12. Quản trị sự thay đổi (Cải tiến – 
Tái cấu trúc – Tái lập)
Hà Nội: 16 & 17/07/2022

TP.HCM: 23 & 24/07/2022
TS. Lê Thẩm Dương
ĐĂNG KÝ

Chứng Khoán

Nội dungThời gianChuyên Gia
1. Thị trường chứng khoán & hàng hóa 
trên thị trường chứng khoán
TP.HCM: 06/6/2020

TP. Hà Nội: 27/6/2020
TS. Lê Thẩm Dương
ĐĂNG KÝ
2. Phân tích mã chứng khoán 
trong đầu tư chứng khoán
TP.HCM: 07/6/2020

TP. Hà Nội: 28/6/2020
TS. Lê Thẩm Dương
ĐĂNG KÝ
3. Phân tích giá chứng khoán 
trong đầu tư chứng khoán
TP.HCM: 03/10/2020

TP. Hà Nội: 04/10/2020
TS. Lê Thẩm Dương
ĐĂNG KÝ

Bất Động Sản

Nội dungThời gianChuyên Gia
1. Phân tích thị trường bất động sản
và các phân khúc bất động sản
TP.HCM: 24/10/2020

TP. Hà Nội: 31/10/2020
TS. Lê Thẩm Dương
ĐĂNG KÝ
2. Phân tích và định giá bất động sản
TP.HCM: 25/10/2020

TP. Hà Nội: 01/11/2020
TS. Lê Thẩm Dương
ĐĂNG KÝ
3. Môi giới bất động sản
TP.HCM: 23/01/2021

TP. Hà Nội: 24/01/2021
TS. Lê Thẩm Dương
ĐĂNG KÝ

Kỹ Năng Mềm

Nội dungThời gianChuyên Gia
1. Định vị bản thân & đọc vi người khác
TP.HCM: 05 & 06 /09/2020

TP. Hà Nội: 25 & 26 /07/2020
TS. Lê Thẩm Dương
ĐĂNG KÝ
2. Thành công bằng đột phá tư duy & rèn 
luyện sâu
TP.HCM: 07 & 08/11/2020

TP. Hà Nội: 26 & 27/9/2020
TS. Lê Thẩm Dương
ĐĂNG KÝ
3. Quản trị thời gian – yếu tố 
quyết định của hành động hiệu quả
TP.HCM: 05 & 06/12/2020

TP. Hà Nội: 28 & 29/11/2020
TS. Lê Thẩm Dương
ĐĂNG KÝ
4. Lãnh đạo & lãnh đạo 360
TP.HCM: 06 & 07/03/2021

TP. Hà Nội: 26 & 27/12/2020
TS. Lê Thẩm Dương
ĐĂNG KÝ
5. Kỹ năng giao tiếp trong 
thuyết phục & thuyết trình.
TP.HCM: 03 & 04/04/2021

TP. Hà Nội: 27 & 28/03/2021
TS. Lê Thẩm Dương
ĐĂNG KÝ
6. Kỹ năng thương lượng & Đàm phán
TP.HCM: 08 & 09/05/2021

TP. Hà Nội: 24 & 25/04/2021
TS. Lê Thẩm Dương
ĐĂNG KÝ

Để Lại Thông Tin Để Được Hỗ Trợ​